องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรายงานสถานการณ์ผลกระทบจากพายุ โนรู

30 ก.ย. 2022 15:00:36 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 94
วันที่ 30 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรายงานสถานการณ์ผลกระทบจากพายุ โนรู  ดังนี้ 1. บริเวณเส้นทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนไม้งาม ยังมีน้ำท่วมขัง รถไม่สามารถสัญจรผ่...

ร่วมกิจกรรม โครงการรักป่ารักษาแผ่นดินปลูกต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ. บริเวณป่าดงใหญ่ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

5 ส.ค. 2022 13:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 101
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้นำชุมชน จิตอาสา และ โรงเรียน ในเขตตำบลหนองหมี ร่วมกิจกรรม โครงการรั...

ร้านค้าตี๋เล้าเจริญทรัพย์ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ที่มอบนำ้ดื่มให้ อบต.หนองหมี จำนวน30แพ็ค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ ตำบล

4 ส.ค. 2021 15:32:36 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 103
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ขอขอบคุณ ร้านค้าตี๋เล้าเจริญทรัพย์ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ที่มอบนำ้ดื่มให้ อบต.หนองหมี จำนวน30แพ็ค  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเสี่ยงกักตัว

28 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 189
วันที่ 27  กรกฎาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นำโดย นายยศพนธ์ ศรีใสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายอัชสิ จิตมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายแสนศรี...

ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเฝ้าระวัง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

22 ก.ค. 2021 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 79
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี  นายยศพนธ์ ศรีไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ นายจุฬา ทองกลม, นายอัชสิ จิตมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ...

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมศูนย์กักตัว เพื่อเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดง

15 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 99
วันที่ 15/ก.ค./2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีพร้อมด้วย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พนักงานส่วนตำบล,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล,และชาวบ้านในตำบลได้ลงพื้นที่เต...

ประเพณีลงแขก ทำนาดำแบบโบราณ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนบ้านดอนไม้งาม ม.6,ม.9,ม.14

25 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 74
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี,รองปลัด,พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีลงแขก ทำนาดำแบบโบราณ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม  ร่วมกับคณะกร...

ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมี

18 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 69
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการ สัตว์ปลอดโ...

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ร.ร.บ้านดอนไม้งาน,ร.ร.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม,ร.ร.บ้านแสนแก้ว,ร.ร.บ้านหนองหมีหัวดง,ร.ร.เบญจประชาสรรค์ และศูนย์เด็กเล็กในเขตตำบลหนองหมี

17 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 69
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหานส่วนตำบลหนองหมี นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...

ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเขตตำบลหนองหมี เพื่อนำยาฆ่าเชื้อแจกจ่ายชาวบ้านและลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อเชื้อในโค-กระบือ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์

11 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 79
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี  นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเขตตำบลหนองหมี เพื่อนำยาฆ่าเชื้อแจกจ่ายชาวบ...

ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

27 เม.ย. 2021 08:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 78
วันที่ 27 เมษายน 2564 พนักงานส่วนตำบลหนองหมีได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี  

กิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้ใหญ๋เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

9 เม.ย. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 101
วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ องค์การบรริหารส่วนตำบลหนองหมี  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดยนายยศพนธ์ ศรีใสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้วยคุ้ม บ้านแสนแก้ว ตำบลหนองหมี

31 ต.ค. 2020 08:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 38
โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา ซึ่งมีประชาชนในตำบลหนองหมี และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและร่วมกิจก...