ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

13 ก.พ. 2023 14:55:21 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองหมี 349
  ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL  ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

9 ธ.ค. 2021 14:49:49 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองหมี 687
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564

14 ก.ค. 2020 22:01:39 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองหมี 934
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน   โครงสร้างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ...