ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวตำบลหนองหมี "ร่วมแสดงพลัง กิจกรรมรวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"

25 มิ.ย. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 38
            ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวตำบลหนองหมี "ร่วมแสดงพลัง กิจกรรมรวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่...

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2567

24 มิ.ย. 2024 11:55:12 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 41
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2567          เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 ม.ค. 2024 11:19:07 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 426
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...