ปรับปรุงล่าสุด 16 ก.ค. 2020 06:35:42 688

รางวัลแห่งความภูมิใจ เรื่องที่ 1 

     เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นในภาคอีสาน เมื่อปี 2559 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   

 

      

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ เรื่องที่ 2

     เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ้านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง อันดับ 1 ของ อำเภอราษีไศล ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๑

   รางวัลแห่งความภูมิใจ เรื่องที่ 3