23 ต.ค. 2022 13:44:19 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 55

วันนี้ 23 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ