9 พ.ย. 2022 16:21:36 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 38

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ซึ่งนำโดยนายศักดิ์สิทธิ์  ไม้งาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ประจำปี 2565 ณ ห้วยคึกฤทธิ์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหมีเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก