30 ก.ย. 2022 15:00:36 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 281

วันที่ 30 กันยายน 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรายงานสถานการณ์ผลกระทบจากพายุ โนรู  ดังนี้
1. บริเวณเส้นทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนไม้งาม ยังมีน้ำท่วมขัง รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายก อบต.หนองหมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและกองช่าง ได้ทำการลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนสี่แยกบ้านดอนไม้งามเพื่อเปิดร่องระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบนสายทาง
3. กองช่างได้ออกสำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นโนรู ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมี มีทั้งหมด 7 หลังคาเรือน