28 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 189

วันที่ 27  กรกฎาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นำโดย นายยศพนธ์ ศรีใสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายอัชสิ จิตมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายแสนศรี ศรีไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเสี่ยงกักตัว