5 ส.ค. 2022 13:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 101

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ผู้นำชุมชน จิตอาสา และ โรงเรียน ในเขตตำบลหนองหมี ร่วมกิจกรรม โครงการรักป่ารักษาแผ่นดินปลูกต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ. บริเวณป่าดงใหญ่  ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ