4 พ.ย. 2022 16:15:32 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 227

                ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้วยคึกฤทธิ์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และชมการประกวดกระทงสวยงาม! แล้วพบกันในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี