แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

106048
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
37
81
37
105499
791
2974
106048
หมายเลขไอพี: 3.234.241.200
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 06:11:46

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

logo

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

do55

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองฝ่ายบริหารของอค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พ.ศ. 2562

 

 

 

 

logo

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองฝ่ายบริหารของอค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
พ.ศ. 2562

 

do55

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

 

ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ดาวน์โหลด  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 17  กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

ดาวน์โหลด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160          โทร. 045 813 049