แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

088718
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
15
78
237
87928
790
2101
88718
หมายเลขไอพี: 18.207.255.49
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-12-11 02:58:04

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

 

ดาวน์โหลด  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ดาวน์โหลด  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1)

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

ดาวน์โหลด  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557 (ครั้งที่ 1)

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 17  กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

ดาวน์โหลด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

 

 

 

logo

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

 

ดาวน์โหลด  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ