แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

106050
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
39
81
39
105499
793
2974
106050
หมายเลขไอพี: 3.234.241.200
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 06:13:47

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

mini-central-logo

1  อาชีพ

ประชาชนในตำบลหนองหมีร้อยละ  80  ของประชาชนทั้งหมด  ประกอบอาชีพภาค

เกษตรกรรม  อาชีพหลัก  คือ  การทำนา ปีละ  1 ครั้ง  เป็นนาปี  แยกเป็นประเภทนาหว่านและนาดำ  โดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ คือ น้ำฝน รองลงมา  ร้อยละ 20 ของประชาชนทั้งหมด ประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  และรับราชการ

                    ผลผลิตที่สำคัญของตำบลหนองหมี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ  หอมแดง  กระเทียม  พริก  ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้แรงงานและบริโภค เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่

                    ผลิตภัณฑ์มวลรวม  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี/         บาท  (ข้อมูล จปฐ. ปี 2555)

2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ธนาคาร                   -         แห่ง     -  ร้านคอมพิวเตอร์        3        แห่ง

-  โรงแรม                    -         แห่ง     -  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   1        แห่ง

-  ปั๊มน้ำมัน                  3        แห่ง     -  ร้านขายอาหาร         5        แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม      -         แห่ง     -  โรงฆ่าสัตว์              3        แห่ง

-  โรงสี                      15      แห่ง     -  ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ 2        แห่ง

-  ปั้มหลอด                  6        แห่ง     -  ร้านค้า                  48      แห่ง

-  ซ่อมรถ                    8        แห่ง     -  เสริมสวย                3        แห่ง

-  ฉางหอม                  5        แห่ง     -  ขนมจีน                 2        แห่ง

-  ซ่อมอิเล็คทรอนิคส์       1        แห่ง     -  ฟาร์มไก่                 3        แห่ง

-  คลินิก                     1        แห่ง     -  ตัดผมชาย               1        แห่ง

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160          โทร. 045 813 049