แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

088710
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7
78
229
87928
782
2101
88710
หมายเลขไอพี: 18.207.255.49
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-12-11 02:57:00

กองคลัง

  นางสาวประไพพศ หงษอนทรผอำนวยการกองคลง
นางสาวประไพพิศ  หงษ์อินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
  nopic 
นางสาวอุรารัตน์  แหวนหล่อ
นักวิชการเงินและบัญชี
 
nopic
นายำอยเรศน์  วลัยสุข
เจ้าพนักงานธุรการ 
nopic
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 nopic
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 nopic
นางสาวนันทิยา  จันทำ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
 nopic
นางจุฑาทิพย์  พร้อมบัวป่า
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ